Advokat Fredrikstad

Har du behov for tjenestene til en advokat? Uavhengig av hvilken sak du har behov for juridisk hjelp til, finnes det alltid en advokat som kan hjelpe deg. Å få tilbud fra flere advokater er viktig for å finne den advokaten som kan hjelpe deg best. Husk; forskjellen på en god og dårlig advokat kan påvirke utfallet.

Advokat Fredrikstad

En god del av oss vil en eller annen gang i løpet av livet oppleve behov for en advokats assistanse.

Hvilke tjenester kan en advokat tilby og må det bli en så dyr opplevelse? Livet er uforutsigbart og alle kan ende opp i problemer der man kan trenger juridisk hjelp. Det kan være om noe så enkelt som en nabokrangel om et tre som hindrer utsikten, et arveoppgjør i familien eller du kan ha blitt utsatt for en kriminell handling der du trenger en advokat som kan tale din sak. Kanskje har du blitt anklaget for å ha begått kriminelle handlinger og trenger en advokat som forsvarer deg når saken når rettsapparatet.

Hva er egentlig en advokat?

Det finnes en del kriterier som må innfris for å kunne bruke den beskyttede tittelen advokat. For eksempel må man ha bestått juridisk embetseksamen og fått advokatbevilling for å kunne kalle seg selv advokat. En slik bevilling gir rett til å bistå klienter med juridiske tjenester. Har man det, kan man yte bistand via rådgivning og ved å representere klienten overfor domstoler, andre offentlige myndigheter og i saker mot private parter. Norske lover og forskrifter spesifiserer både krav og plikter man har som advokat. En advokatbevilling gis til personer som er over 20 år som har bestått juridisk embetseksamen. Dessuten må vedkommende ha 2 år med fulltidspraksis som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig. Har man 2 års praksis som universitetslærer i rettsvitenskap, kan det også telle. Å ha fullført Advokatkurset er også nødvendig. Dette kurset arrangeres ved Juristenes utdanningssenter og går over 46 timer med en avsluttende advokateksamen. Det er selvfølgelig også helt nødvendig å ha en plettfri vandel. Det dokumenteres med en politiattest.

Når trenger du advokat?

Det er et godt spørsmål, for når trenger man egentlig en advokat? Det korte svaret, er at når man er i en konflikt som en sentrert rundt juridiske spørsmål, kan det lønne seg å ha en advokat. Enkelte saker kan man håndtere selv, ved å henvise motparten til det korrekte lovverket. Men når konflikten nye høyder, der det kan være vanskelig å holde seg nøytral og sterke følelser bli involvert, kan det være fint å ha en advokat som holder seg nøytral og som kan gi deg råd om hvordan du best mulig kan håndtere situasjonen, sett fra et juridisk perspektiv. Du må gjerne ta kontakt med en advokat som du tror kan hjelpe deg og hør med advokaten om du har en sak som vedkommende kan være interessert i å ta. Er det slik at advokaten tror at dette er en sak som ikke det er juridisk hold i, kan det være greit å løse saken i en annen instans, som for eksempel konfliktrådet. I konfliktrådet kan du velge om du tar med den advokat for å sikre at dine interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, eller så kan du ta saken selv. Opp i det hele handler det også gjerne om økonomi og i noen tilfeller kan du være nødt til å måtte betale utgiftene til advokat selv, noe som kan bli en kostbar affære.

Finn advokat i Fredrikstad

Noen ganger kan det føles vanskelig å finne en advokat. For det første kan det være noen geografiske begrensninger som sier noe om utvalget av advokater på et og samme sted. Fredrikstad har for eksempel et godt utvalg av advokater, men det trenger ikke nødvendigvis være sånn andre steder i landet. Noen advokater er også villige til å ta en lengre reisevei om du selv ikke har muligheter til dette og denne typen informasjon får du ved å kontakte det byrået du ønsker å bruke. Det er viktig at du gjør research når du skal finne deg en advokat. Du må først vurdere hva slags type sak du har og hvilke områder i jussen den saken kommer inn under. Det har seg nemlig slik at det kan lønne seg en advokat som har spesialisert seg på akkurat dette feltet. Advokater som har spesialisert seg på et felt, vil ha større anvendelighet og større kunnskap om lovene på feltet. Skulle det for eksempel være en sak om barn, er det en fordel om advokaten har spesialisert seg innenfor barnerett. Når det kommer til strafferett, er det ofte slik at advokatene har spesialisert seg på spesielle felt innenfor strafferetten. Dette området er stort, og favner all form for kriminell aktivitet. Er du siktet eller tiltalt for noe som omhandler hvitvasking, bør du ha en advokat som har god kunnskap om lovverket rundt økonomisk kriminalitet. På den måten vil advokaten din gi deg best mulig juridiske råd. Flesteparten av advokatselskapene har et kontaktskjema på sine nettsider der du kan ta kontakt om du har noen spørsmål om hvorvidt de kan være behjelpelige med akkurat din sak. Det lønner seg at du forespør om pris og om det finnes muligheter for noen form for fri rettshjelp. På denne måten kan du altså sjekke flere byråer før du velger et byrå. Det kan lønne seg å bruke et byrå og ikke en selvstendig advokat, da selvstendige advokater ikke nødvendigvis har et stort apparat rundt seg som kan ta over om noe skulle skje.

Jurist Fredrikstad

Fredrikstad er en kommune i Østfold og har over 79 000 innbyggere og er Østfold sin største kommune målt i antall innbyggere. Det blir et større behov for advokater, jo flere mennesker som er samlet på ett sted. Fordelen med advokater i Fredrikstad, er at du kan finne advokater i ulike prisklasser.

Hva gjør en advokat?

Det første advokaten gjør, er å vurdere saker som klientene kommer med, for å se hva som kan gjøres og så gir de råd om hvordan de ulike sakene kan følges opp videre. Advokatenes klienter kan være alt fra offentlige etater, små og store bedrifter, internasjonale selskap eller privatpersoner. Det finnes mange ulike måter på å jobbe som advokat. Større bedrifter ønsker gjerne å ha en bedriftsadvokat. Bedriftsadvokaten er ansatt i bedriften og forholder seg til alt det juridiske som har med bedriften å gjøre. De større organisasjonene har også sin egen organisasjonsadvokat som håndterer det juridiske i organisasjonen. Mange advokater jobber også i det offentlige som foreksempel politiadvokater, statsadvokater eller riksadvokater. I disse tilfellene representerer advokatene staten og for forsvarer interessene til staten. De advokatene som jobber spesifikt med strafferett er som oftest forsvars- eller bistandsadvokater. Mange advokater har også valgt å ta etterutdanning i advokatmekling, som betyr at de også kan fungere som meklere på vegne av en part eller mellom to parter. Mange konflikter trenger ikke nødvendigvis å havne så langt som i rettssalen, da man kan komme langt med en god mekling og det er her advokatens oppgaver kommer inn. Noe av det viktigste advokater gjør som meklere, er å gi klienten råd om hva klienten kan eller ikke kan gjøre i ulike situasjoner. Det er menneskelig å komme opp i situasjoner som engasjerer oss så mye at vi risikerer å tråkke over grenser. Da er det greit å ha en advokat som forteller deg hvor grensene går mellom lovlige og ikke lovlige handlinger. Skulle du være i konflikt med en annen part, kan det være at følelsene tar overhånd, spesielt om det ligger en personlig grunn bak konflikten. Advokaten blir da en nøytral part som kan snakke ut fra lovverket og ikke følelser. Det kan også være at du ikke orker eller har tid til å ta dette selv, men at konflikten likevel må håndteres og da kan advokaten føre meklingen for deg. Advokaten kan også lage juridiske dokumenter som for eksempel juridisk bindende avtaler eller kontrakter. Skulle det bli en sivil rettssak, kan også advokaten føre saken din her.

Forsvarer Fredrikstad

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Advokater

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@besteadvokatfredrikstad.com